Спрытны Верабей

Мэта: практыкаваць у бегу з лоўляй i выкрутамі; уменні хутка  арыентавацца ў наваколлі. Развіваць спрыт.
Aпicaннe гульні: на зямлі рысуюць круг дыяметрам 2 м. Каб яго можна было бачыць здалёк, у сярэдзіну яго ставяць флажок. На адлегласці 10-15 м ад круга дзеці строяцца ў шарэнгу. Па лічылцы:
                                          Скакаў верабей на сцяне;
                                           Зламаў ножку — цяжка мне!
                                           Вераб'іха скача
                                           Ды па ножцы плача.
                                           Верабей, верабей,
                                            Не дзяўбі канапель:
                                            Hi мaix, нсвaix,
                                            Hi суседзяў мaix!
                                            Адгукніся, верабей,
                                            Вылятай у круг хутчэй!
Дзеці выбіраюць вераб'я i разбягаюцца па пляцоўцы, а той, каму выпала быць вераб'ём, ловіць ix. Каго верабей зловіць, той дапамагае яму лавіць астатнix дзяцей. Тыя, каго ловяць, могуць адпачыць, калі схаваюцца ў круг, але затрымлівацца там доўга нельга. Гульня заканчваецца, калі ўсе дзеці будуць злоўлены.
Правілы  гульні:дзеці не павінны, калі выбегуць з кру­га, зноў тут жа вяртацца назад; заставацца ў крузе можна не больш чым адну мінуту.                 

Комментариев нет:

Отправить комментарий