Марцін (25.10)

Марцін (свята млынароў) - свята млынароў. Адзначалі яго на млынаравым каменным крузе.
Праца  млынара звязана з жытам, пшаніцай, мукой, хлебам. А для селяніна жыта, хлеб - гэта аснова дабрабыту, бязбеднага існавання сям'і. Пасля таго, як быў сабраны добры ўраджай, сяляне маглі і аб хлебе падумаць, і млынара ўшанаваць, каб муку добра змалоў, і, вядома ж, павесяліцца.

Крыніца: Лях, Н.У. Беларускія народныя гульні ў фізічным выхаванні дзяцей дашкольнага ўзросту (з вопыту работы) / Н. У. Лях. - 2-е выд. - Мінск : Зорны Верасок, 2017. 231 с.
Прыказкі
  • "Марцін святы - губіцель гагаты" (Гагатой называлі гусей, якіх спажывалі на свяце).
Загадкі
  • Адзін дзед ніколі не наесца. (Млын)
  • Крыламі махае, а ляцець не можа. (Вятрак)
  • Круціцца, верціцца цэлы век, а не чалавек. (Млын)
  • Трасецца, калоціцца, аб усім свеце клапоціцца.(Жорны)
Беларускія народныя казкі «Жаронцы», «Лёгкі хлеб»

Комментариев нет:

Отправить комментарий