Ласачка, ласачка!..

- Ласачка, ласачка!
Дзе была?
- У Бога.
- Што рабіла?
- Кросны ткала.
- Што зарабіла?
- Кусочак сала.
- Дзе ж тое сала?
- Кошка ўкрала.
- А дзе тая кошка?
- Пад печ пайшла.
- А дзе тая печ?
- Агонь спаліў.
- А дзе той агонь?
- Вада заліла.
- А дзе тая вада?
- Вол папіў.
- А дзе той вол?
- Доўбня ўбіла.
- А дзе тая доўбня?
- Шашукі паелі.
- А дзе тыя шашукі?
- Куры паклявалі.
- А дзе тыя куры?
- На мора паляцелі.
- А дзе тое мора?
- Красачкамі зарасло.
- А дзе тыя красачкі?
- Дзеўкі парвалі.
- А дзе ж тыя дзеўкі?
- Хлопцы пабралі.
- А дзе тыя хлопцы?
- На вайну пайшлі.

Комментариев нет:

Отправить комментарий