Сіўка-варонка

Беларуская народная

— Сіўка-варонка!
Куды паляцела?
— К кавалю на двор.
— Нашто табе каваль?
— Косы каваць.
— Нашто табе косы?
— Траўку касіці.
— Нашто табе траўка?
— Каровак карміці.
— А нашто кароўкі?
— Млечка даіці.
— А нашто млечка?
— Сырцы ляпіці.
— А нашто сырцы?
— Пастухоў карміці.
— А дзе ж пастухі?
— На вайну пайшлі.
— Дзе тая вайна?
— Пасярод гумна.

Комментариев нет:

Отправить комментарий